O PARAFII

Nasza parafia została założona w roku 1984. Inicjatywę tworzenia parafii podjął ksiądz Stefan Bromer, lecz po jego nagłej śmierci 22 listopada 1983 roku, kontynuację prac i finalizację budowy kościoła doprowadził do skutku ks. proboszcz Józef Fronczek, który dokonał poświęcenia świątyni 12 września 1993 roku. W latach 1994-2014 funkcję proboszcza pełnił ks. Alojzy Sobik. Obecnie ks. Michał Woliński jest duszpasterzem parafii.

Parafia znajduje się w sercu miasta i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców bloków mieszkalnych przy ulicach: Turystycznej, Zielonej, Wrzosowej, Harcerskiej, Krakowskiej, Katowickiej, Miodowej oraz Północnej. Na obszarze parafii znajdują się ważne instytucje, takie jak Urząd Miasta, obiekty sportowe (stadion piłkarski, hala sportowa OMEGA), dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe oraz dwa zespoły szkół średnich. Ponadto, w okolicy parafii znajduje się wiele punktów handlowych.

Podstawową misją wspólnoty parafialnej jest tworzenie warunków do ewangelizacji i budowania zbawczej więzi z Jezusem Chrystusem, co osiąga się poprzez działania edukacyjne i udzielanie sakramentów.

Wspólnoty

 Parafia jako wspólnota wspólnot obejmuje miedzy innymi grupy: Żywego Różańca, Misyjną, Legionu Maryi, Drogi Neokatechumenalnej, Ministrancką, Dzieci Maryi, chóru mieszanego Nova et Vetera 2003, Kręgu biblijnego.

Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne i wszystkie dotyczące bieżącego funkcjonowania parafii realizowane są w kancelarii parafialnej, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. od 16.30 do 17.30.

Scroll to Top