Pierwsza komunia święta

Pierwsza Komunia Święta
 w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Do przyjęcia po raz pierwszy sakramentu Eucharystii przygotowywane są dzieci w ramach katechizacji. W naszej parafii każdego dnia mamy możliwość przystąpienia do Eucharystii, która – jak mówi Sobór Watykański II – jest źródłem i szczytem działalności Kościoła.

Scroll to Top