Sakrament Małżeństwa

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Należy zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem, przedkładając metrykę chrztu (wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się), świadectwo katechezy z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania, dowód tożsamości. W przypadku, gdy narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe muszą dostarczyć trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
Narzeczeni winni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu katechez przedślubnych – informacji o terminach udziela kancelaria parafialna.

Scroll to Top