Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (…) otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (…) otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w każdą ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12.00.
Rodzice powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka oraz wziąć udział w katechezie chrzcielnej. Rodzice dziecka i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pojednania, aby w pełni uczestniczyć we Mszy świętej.
Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Chrzty i roczki w 2024 roku

Chrzty i roczki w 2024 roku odbędą się w następujących terminach

 • 28.01. godz. 12.00
 • 25.02. godz. 12.00
 • 17.03. godz. 12.00
 • 21.04. godz. 12.00
 • 26.05. godz. 12.00
 • 23.06. godz. 12.00
 • 28.07. godz. 12.00
 • 25.08. godz. 12.00
 • 29.09. godz. 12.00
 • 27.10. godz. 12.00
 • 17.11. godz. 12.00
 • 29.12. godz. 12.00
Scroll to Top