Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania
w Parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Sakramentu bierzmowania udziela ksiądz biskup, zwykle przystępują do niego uczniowie klas VIII obowiązuje trzyletni program formacyjny. Uczniowie klas VI – zgłaszają chęć uczestnictwa i otrzymują indeksy , aby odnotowywać aktualności prowadzonej formacji chrześcijańskiej ku jej dojrzałości.
Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uczestniczy w katechezie w szkole, w przygotowaniu formacyjnym w małych grupach przy parafii oraz comiesięcznej Mszy świętej, przed którą przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania.
Dorośli wierni, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu przygotowują się do niego w ramach nadzwyczajnego katechumenatu.

Scroll to Top