Intencje mszalne

24.09.2023

24 IX 2023 r. 25. NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za + męża Mariana Wypych i syna Wojciecha.
9.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Andrzeja
Tylki z okazji 70. rocznicy urodzin i dla Krystyny Tylki z okazji 65. r. urodzin.
10.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla
Stanisława Żmudy z okazji 70. rocznicy urodzin.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Gabriela Porębnego – Moc dostępującego łaski chrztu św.
18.00 Za + Henryka Chrapustę w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin : Chrapusta i Świątek.
18.00 Za + Zofię Rostkowską w 30. dzień po śmierci.
25 IX 2023 r. PONIEDZIAŁEK.
7.00 Za + Stanisława Gardys – od kuzyna Mirka z żoną Bożeną.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Grażyny
i Krzysztofa Lepianka z okazji 40. rocznicy ślubu.
18.00 Za + Mariannę, Wacława, Tadeusza i Andrzeja Daroń, Eugeniusza Karoń, ++ z rodz. Daroń, Karoń
i Zasępa.
26 IX 2023 r. WTOREK.
7.00 Za + Wiesławę Mysza.
18.00 Za + męża Andrzeja Gutkiewicza, ++ z rodz. Grzywów, Szczepańskich, Gutkiewiczów, Woźniaków
i Piotrowskich.
18.00 Za + Jerzego Sadowskiego – od sąsiadów z ul. Katowickiej 9 i 11.
27 IX 2023 r. ŚRODA.
7.00 Za + Karola Gagat – od Wiesława z rodziną.
7.00 Za + Tomasza Kurzeję – od sąsiadów z ul. Turystycznej 1, 3 i 7.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za dar życia, wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o
Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza Michała Wolińskiego
z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
28 IX 2023r. CZWARTEK. Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
7.00 Za + Grzegorza Laskowskiego w 8. rocznicę śmierci i za ++ z rodz. Laskowskich i Zawiejskich.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla
Waldemara Smyl z okazji 80. rocznicy urodzin oraz dla żony Antoniny z okazji 82. rocznicy
urodzin.
18.00 Za + Krystynę Szczepańską.
29 IX 2023 r. PIĄTEK.
7.00 Za + Alfreda Kos – od rodz.Stacherów.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji Michała oraz o opiekę św. Archaniołów.
18.00 Za + rodziców Grzybek, teściów Stachura oraz męża Adolfa.
18.00 Za + Jana Pietrasinę.
30 IX 2023 r. SOBOTA.
7.00 Za + Marię Tuszyńską – od sąsiadów z bloku.
7.00 Za + Jana Kawuli w 30 dzień po śmierci.
18.00 W intencji wnuka Ignacego Frysztackiego z okazji urodzin.
1 X 2023 r. 26. NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za + Alfreda Kos – od sąsiadów z ul. Turystycznej 24.
9.00 Za + męża Jerzego Miłka.
10.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Zofii i
Tadeusza Brygołów z okazji 50. rocznicy ślubu.
10.30 Za + Sabinę, Henryka, Alfreda, Franciszkę i Franciszka Sobalów, Stanisławę, Hannę i Józefa
Żebrowskich w kolejne rocznice śmierci oraz ++ z rodziny.
12.00 Przez wstawiennictwo św. Michała, Rafała i Gabriela o potrzebne łaski dla Michała, Dawida,
Dominiki i Rozalki.
18.00 Za + babcię Marię Hadamus w 20. rocznicę śmierci.

Scroll to Top