Intencje mszalne

03.09.2023

3 IX 2023 r. 22. NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za + Grażynę Maziarz – od sąsiadów z ul. Zielonej 19.
9.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Andrzeja
Żabskiego z okazji 50. rocznicy urodzin.
10.30 Za ++ Iwonę i Antoniego Piętowskich.
12.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Barbary
i Waldemara Kapłon z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Zofii
i Filipa Wańczura z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
4 IX 2023 r. PONIEDZIAŁEK.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Iwony i Pawła Matlak.
8.15 Za + Zofię Rostkowską od rodziny Wiszowatych
18.00 W intencji dzieci, młodzieży i pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nawrócenia dla dzieci.
18.00 Za + córkę Agnieszkę, męża Wiesława, teściową, Irenę i Henryka Cieślik oraz ++ z rodziny.
5 IX 2023 r. WTOREK.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Jolanty i Dariusza z rodziną.
8.15 Za + Tomasza Kurzeję w 30. dzień po śmierci.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Waldemara Maron
z okazji 55. rocznicy urodzin – od Róży pw Zwiastowania NMP.
18.00 Za + Wiesławę Mysza.
18.00 Za + Jerzego Sadowskiego – od sąsiadów z ul. Katowickiej 9 i 11.
6 IX 2023 r. ŚRODA.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Katarzyny i Marka.
8.15 Za + Krystynę Urbaś od sąsiadów z ul. Śląskiej 39 – 45.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Natalii Pliś,
z okazji 18. rocznicy urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Genowefę i Franciszka Morawiec oraz ++ z rodzin Morawiec i Pietrzak.
18.00 Za + Stanisława Łazowskiego w I rocznicę śmierci.
7 IX 2023r. CZWARTEK.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Elżbiety i Magdaleny z rodzinami.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie
duchowieństwa.
18.00 Za + Stanisława Drej – od sąsiadów z ul. Zielonej 19.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Jolanty Byrdy
z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla małżonków z okazji 27. rocznicy ślubu.
8 IX 2023 r. PIĄTEK. Święto Narodzenia NMP.
8.15 Za + Stanisława Gardas – od Anny i Adama z Rycerki.
8.15 Za + Jadwigę Bogusz–Cichy – od sąsiadów.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny Florek.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Marleny
Mareckiej z okazji 80. rocznicy urodzin.
18.00 Za + Alinę Odorską – od sąsiadów z ul. Katowickiej 25.
9 IX 2023 r. SOBOTA.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Haliny z Rycerki.
8.15 Za + Lidię i Jana Marszałek.
8.15 Za + Zofię Rostkowską od Krystyny i Stanisława.
10.15 W intencji chorych parafian.
18.00 Za + Józefa Lolo w 5. rocznicę śmierci – od żony i dzieci z wnukami.
10 IX 2023 r. 23. NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za + Alfreda Kos w 30. dzień po śmierci.
9.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla
Agnieszki i Roberta z okazji 20. rocznicy ślubu.
10.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Haliny
i Wojciecha Mierzyńskich z okazji 35. rocznicy ślubu.
12.00 Za + Stanisławę Senecką.
12.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za dar życia w I rocznicę urodzin dla Stanisława
Stalmacha oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Za + Sławomira Ostrowskiego w I rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE

3 IX 2023 r. 22. NIEDZIELA ZWYKŁA.

7.30 Za + Grażynę Maziarz – od sąsiadów z ul. Zielonej 19.
9.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Andrzeja Żabskiego z okazji 50. r. urodzin.
10.30 Za ++ Iwonę i Antoniego Piętowskich.
12.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Barbary i Waldemara Kapłon z okazji 50.
rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Zofii i Filipa Wańczura z okazji 50. rocznicy
ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
4 IX 2023 r. PONIEDZIAŁEK.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Iwony i Pawła Matlak.
8.15 Za + Zofię Rostkowską od rodziny Wiszowatych.
18.00 W intencji dzieci, młodzieży i pracowników oświaty z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nawrócenia dla dzieci.
18.00 Za + córkę Agnieszkę, męża Wiesława, teściową, Irenę i Henryka
Cieślik oraz ++ z rodziny.
5 IX 2023 r. WTOREK.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Jolanty i Dariusza z rodziną.
8.15 Za + Tomasza Kurzeję w 30. dzień po śmierci.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Waldemara Maron z okazji 55. rocznicy
urodzin – od Róży pw Zwiastowania NMP.
18.00 Za + Wiesławę Mysza.
18.00 Za + Jerzego Sadowskiego – od sąsiadów z ul. Katowickiej 9 i 11.
6 IX 2023 r. ŚRODA.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Katarzyny i Marka.
8.15 Za + Krystynę Urbaś od sąsiadów z ul. Śląskiej 39-45
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Natalii Pliś, z okazji 18. rocznicy urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Genowefę i Franciszka Morawiec w kolejne rocznice
śmierci oraz ++ z rodzin Morawiec i Pietrzak.
18.00 Za + Stanisława Łazowskiego w I rocznicę śmierci.
7 IX 2023r. CZWARTEK.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Elżbiety i Magdaleny z rodzinami.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa.
18.00 Za + Stanisława Drej – od sąsiadów z ul. Zielonej 19.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Jolanty Byrdy, z okazji 50. rocznicy urodzin
oraz o błogosławieństwo dla małżonków z okazji 27. rocznicy ślubu.
8 IX 2023 r. PIĄTEK. Święto Narodzenia NMP.
8.15 Za + Stanisława Gardas – od Anny i Adama z Rycerki.
8.15 Za + Jadwigę Bogusz–Cichy – od sąsiadów.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o błogosławieństwo dla rodziny
Florek.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Marleny Mareckiej z okazji 80. rocznicy
urodzin.
18.00 Za + Alinę Odorską – od sąsiadów z ul. Katowickiej 25.
9 IX 2023 r. SOBOTA.
8.15 Za + Stanisława Gardys – od Haliny z Rycerki.
8.15 Za + Lidię i Jana Marszałek.
8.15 Za + Zofię Rostkowską od Krystyny i Stanisława.
10.15 W intencji chorych – z darem sakramentu namaszczenia chorych.
18.00 Za + Józefa Lolo w 5. rocznicę śmierci – od żony i dzieci
z wnukami.
10 IX 2023 r. 23. NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za + Alfreda Kos w 30. dzień po śmierci.
9.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Agnieszki i Roberta z okazji 20. r. ślubu.
10.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze dla Haliny i Wojciecha Mierzyńskich z okazji 35.
rocznicy ślubu.
12.00 Za + Stanisławę Senecką.
12.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za dar życia
w I rocznicę urodzin dla Stanisława Stalmacha
oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.00 Za + Sławomira Ostrowskiego w I rocznicę śmierci.

Scroll to Top