Parafia  Miłosierdzia  Bożego  w  Jastrzębiu - Zdroju
Intencje Mszalne 4-11 sierpnia 2019.r

4 VIII 2019 r.  XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30   Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę

          Matki Bożej dla Ireny i Jana Paczkowskich z okazji 50. rocznicy ślubu.

9.00   Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę

          Matki Bożej dla Ewy i Bogusława Miśkowiec w 35. r. ślubu oraz o błogosł. dla rodziny.

10.30 Za ++ Stanisławę i Stanisława Więtczak, Mariana Więtczaka, Jana Kucharskiego, Barbarę

          Zbucką i za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za + Jerzego Klika.

12.00 Za + Henryka Bartusika.

18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Jonasza

          z okazji urodzin.

 PONIEDZIAŁEK 5 VIII 2019 r.

7.00   Za + Henryka Bartusika.

18.00 Za + Wacława Kamińskiego, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.

 WTOREK 6 VIII 2019 r. Przemienienie Pańskie, święto.

7.00   Za + Henryka Bartusika.

18.00 Za + Romana Pietrzka.

 ŚRODA 7 VIII 2019 r.

7.00   Za + Henryka Bartusika.

18.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla Oliwii

          Żabskiej z okazji 6. rocznicy urodzin.

 CZWARTEK 8 VIII 2019 r.

7.00   Za + Henryka Bartusika.

18.00 Za + Dorotę Sobotka w 4. rocznicę śmierci.

 PIĄTEK 9 VIII 2019 r. Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki  Europy,

                                              święto.

7.00   Za + Grażynę.

18.00 Za+ Zofię Miśkowiec w 5. rocznicę śmierci, Władysława Miśkowiec, Józefa i Adama

          Małeckiego, + Alojza M ałecka oraz ++ z rodziny.

18.00 Za + Henryka Bartusika.

 SOBOTA 10 VIII 2019 r. Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto.

7.00   Za + Henryka Bartusika.

18.00 Za + Kazimierza Gładka od sąsiadów z ul. Turystycznej 7.

 11 VIII 2019 r.  XIX NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30   Za + Henryka Bartusika.

9.00   Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę

          Matki Bożej dla Katarzyny i Bogdana Wierzbickich  z okazji 20. rocznicy ślubu.

10.30 Za + Adama Ziębę w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron i Jana Janus.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla

          Magdaleny Tupek z okazji 12. rocznicy urodzin.

18.00 Za + Bożenę Kupczak od Wandy Walaszek z rodziną, z Żabnicy.


2019-08-04 12:06:04

powrót